Sex s introvertem

Tichá voda břehy mele, rčení, o jehož pravdivosti se můžete přesvědčit na vlastní kůži. Platí však dané rčení i v případě intimního života? Seznámíte-li se s nenápadným, zakřiknutým jedincem, můžete očekávat překvapivý, nebo skutečně nijak zajímavý sex?

 

Není nic špatného na tom, jste-li Vy, či Váš partner introvertem. Ona zase přílišná otevřenost může být na škodu. Extrovert může být zábavným a zajímavým jen pro okolí, zatímco doma se bude chtít jedinec dostat do rovnováhy. Není výjimkou, že příliš humorný jedinec, který své kamarády baví, bude ve své podstatě nudným patronem. Ten, kdo rád o všem hovoří, holedbá se, jaký je mistr světa, může dané činit i z jednoho prostého důvodu, aby ho ostatní obdivovali, a on tím zakryl svoji nedokonalost. Pokud potkáte osobu, která se pyšní nesčetnými sexuálními zážitky, kdy o nich rád hovoří, může se jednat jen o masku. Nebude pro Vás lepší odkrýt masku, za kterou Vás nečeká nepříjemné překvapení?

Introvert a stydlivost při milování »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12462 (gejsa.cz#411)