Sexuální turistika

Pojem turistika Vám bezpochyby není ničím neznámým. Co však, když se řekne sexuální turistika? Také nic neznámého? V čem je ovšem sexuální turistika pro mnohé tak lákavá? A jaká rizika může přinést? Nejen na uvedené najdete odpovědi v našem článku.

 

Někdo své sexuální choutky neskrývá, jiný je zase s menším, či větším úspěchem tají. Nedostává-li se nám sexuálního uspokojení, či toužíme po něčem novém, a nemáme rádi stereotyp, pak právě sexuální turistika může naplnit naše očekávání. Může nám mnoho dát, ale jak již to tak bývá, tak také vzít.





Lákavost sexuální turistiky »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12464 (gejsa.cz#413)