Sexuální typologie podle znamení

Myslíte si o sobě, že jste erotický typ a přitahujete muže? Hvězdy to mohou vidět jinak! Milostná a sexuální typologie odhalí, co je pro Vaše znamení typické a jak můžete své přednosti využívat na maximum!

Každý z nás je jiný, jinak myslí a jinak se chová. Neplatí to jen ve všedním životě, ale také v sexu. Dokonce i Vaše oblíbená barva může vypovídat o tom, jací jste.

Sexuální typologie podle oblíbené barvy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12561 (gejsa.cz#634)