Spontánní a plánovaný sex

Máte rádi překvapení a větší dávku vzrušení, kterou nabízí spontánní sex? Nebo jste rádi připraveni, kdy můžete ze sebe nabídnout více v případě plánovaného sexu? Jak spontánní, tak plánovaný sex má svá pro i proti.

 

Sex není totéž, jako například jít do kina, na procházku, kdy prakticky nemusíte se sebou nic dělat, a rovnou vyrazit. Při sexu však dojde jednak na odhalení, ale také na velmi těsný kontakt s druhou osobou. A tady již tušíme jisté zábrany u mužů, kdy mohou spatřit neudržovaný klín, neoholené podpaží a nohy, nespáchanou hygienu. I když u mužů není nutné, aby se snad holili, přesto i oni mohou řekněme nelibě vonět na svých intimních partiích, v podpaží. Jak u žen, tak u mužů může takový spontánní sex být sice živočišný, ale až přespříliš. Je dokonce i možné, že potom, co jeden, či druhý si protějšek „očichá“ a zjistí, že se přes uvedené nepřenese, tak může sex, jak rychle přišla na něj nabídka, také rychle skončit. Tím však nechceme říci, že spontánního sexu se musíte vzdát. Byla by velká škoda se o něj připravit. Důležité však je, abyste byli tzv. stále ve střehu, a nebyli až příliš zaskočeni, když sex přijde.

Sex bez příprav »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12452 (gejsa.cz#395)