Sprostá slova při sexu v posteli

Jaký je váš názor na sprostá slova při sexu nebo také „dirty talk“ či „sexy talk“? A jaké jsou vaše zkušenosti s těmito projevy během sexuálních hrátek? Mají pro vás v sexuálním životě zásadní význam nebo se jim vyhýbáte?

Pro někoho jsou vulgarismy v posteli běžnou věcí pro jiného neprobádanou oblastí. Vulgární výrazy mohou být experimentem, díky kterému se povzbudí fantazie a zpestří se sexuální život partnerů. Sprostá slova při sexu se někdy označují jako „sexy talk“ (sexy mluva), jinde zase najdete označení jako „dirty talk“ (špinavá mluva). Ať už jsou vaše výrazy v posteli lechtivé, necudné nebo používáte drsné vulgarismy, na každého mohou mít jiný účinek. Pro někoho se mohou stát povzbuzením, někoho naopak zbrzdí. A jaké se nejčastěji používají druhy erotických projevů v posteli?

Vzdychání v posteli »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12412 (gejsa.cz#246)