Tempo v sexu

Při milování povětšinou muž udává rychlost tempa, s jakou přiráží. Jsou sice milostné polohy, kde hlavní slovo intenzity pronikání má i žena. Přeci jenom jsou však muži oním řídícím článkem. Jaké tempo v sexu je pro Vás to pravé?

Milování by mělo mít svoji dynamiku, ale také pozvolné klesání. Jsou páry, které do milování tzv. buší, kdy od začátku do konce jedou na plný plyn. Takový způsob milování se volí především u rychlovek. Pokud se však každé Vaše milování uskutečňuje uvedeným způsobem, buď máte to štěstí, že jste sexuálně sladěni, nebo jen jeden z Vás si sexu může užívat, zatímco druhý se přizpůsobuje. Spokojený intimní život by měl být o kompromisech, přílišná obětavost jednoho z partnerů Vám však může škodit.

Rychlost tempa v sexu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12461 (gejsa.cz#410)