V čem je drsnější sex jiný

K sexuálnímu uspokojení vedou různé cesty. Sex může být krátký, nekonečný, něžný a mazlivý, nebo také divoký a vášnivý. Každý z nás v sexu upřednostňuje jiný způsob milování. V čem je drsnější milování lepší?

V sexu ani tak neplatí, že je určitý způsob milování lepší, než ten druhý. V sexu můžeme být zcela odlišní, a tak to, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. V rámci sexu lze vymezit dva tábory milenců, kdy na jedné straně budou jedinci preferující a vyhledávající něžný způsob milování, zatímco na druhé straně budou jedinci, kteří by bez drsnějšího zacházení vlastně nedosáhli orgasmu. Kdo a proč má rád drsnější sex?

Drsnější sex pro okořenění milostného života »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12497 (gejsa.cz#482)