Žena při těle - lepší milenka

Je pravidlem, že ženy krásné a štíhlé mají život snazší a lehce jím proplouvají než ženy s nějakým tím kilem navíc? Do jisté míry tomu tak skutečně může být. Ovšem, která z žen si dokáže více života užívat, včetně intimního života?

 

I zde se domníváte, že se bude jednat o ženu štíhlou, dokonalé postavy? Nenechte se však mýlit líbivým obalem. Po rozbalení byste totiž také mohli najít hromádku neštěstí, nízkého sebevědomí, na rozdíl od ženy, která sice nemá míry modelek, ale zato žije naplno. A tohoto faktu si začíná všímat stále více mužů, kteří sice obdivují ženy štíhlé, ale je jim lépe s ženami plnoštíhlými. Není tedy důvodu, aby byla žena za každou cenu dokonalá. Ani dokonalost není zárukou, že bude v životě šťastnější, a muži více milována.

Milování jako součást partnerského života »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12448 (gejsa.cz#386)