Změny vzhledu dámského klínu

Vše má svůj vývoj. Vše se utváří podle toho, jaký je náš zájem. Vývoj a změna se netýkají jen technologií. I takový dámský klín zažívá svůj vývoj. Dříve byl pro klín specifický huňatý porost zvaný bobr, nyní je klín spíše hladký jako dětský zadeček.

Ne každý však jde s dobou, která diktuje určitou módu. A ne vždy je to špatně, pokud někdo zůstane u zvyků, zažitých věcí. A tak i v oblasti dámského klínu, nehledě na jeho evoluci, můžeme spatřit něžné pohlaví s klínem bez jakýchkoli příkras, úprav, stejně tak až s puntičkářskou úpravou. Kterého dámského klínu jste favoritem Vy?

Důležitost voňavosti dámského klínu nehledě na jeho úpravu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12447 (gejsa.cz#383)